Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Obveze poslodavaca glede zaštite od požara

Obveze poslodavaca glede zaštite od požara

Sve pravne osobe prema Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti i spašavanju imaju nekoliko obaveza.

Prvenstveno sve pravne osobe, odnosno poslodavci, dužni su svim zaposlenicima  omogućiti na svoj teret osposobljavanje za početno gašenje požara. Osposobljavanje traje 8 sati i mogu ga provesti samo za to ovlaštene tvrtke.

Također je potrebno osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata i hidranata, ovisno o djelatnosti. Tvrtke koje u svojim prostorima koriste plin (bilo u radnim procesima, bilo samo za zagrijavanje vode u plinskom bojleru) dužne su provesti ispitivanje plinske instalacije i svih plinskih trošila svake godine.

U zaštitu od požara spadaju i sustavi za dojavu i gašenje požara, kao što su detektori dima, plina, topline, protupožarna tipkala i ručni javljači požara, sprinkler sustavi i ostali sustavi gašenja požara, hidranti i vatrogasni aparati, te sustavi za sprečavanje širenja dima i požara – protupožarni zidovi, protupožarna vrata, protupožarne zaklopke. Sve navedene sustave potrebno je ispitivati svake godine barem jednom. U taj dio spadaju i sustavi protupanične rasvjete.

Također je potrebno provesti ispitivanje kotlovnica koje obuhvaća ispitivanje povezanosti metalnih masa, ventilacije u kotlovnici, opreme, električnih instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara i plinodojavnih sustava.

Vatrogasni aparati se moraju redovito, jednom godišnje, servisirati u za to ovlaštenom servisu.

U zaštitu od požara ulazi i ispitivanje gromobrana i otpora električne instalaicije, no rokovi za ispitivanje ovih uvjeta su blaži.

Ostale odredbe propisuju jasno naznačene evakuacije puteve koji moraju biti uvijek slobodni.

Provjerite

Natječaji Hrvatske turističke zajednice

Natječaji Hrvatske turističke zajednice za bespovratna sredstva

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je Javne pozive za programe potpora u tekućoj godini. Dodjeljivat …