Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Alkohol na radnom mjestu

Alkohol na radnom mjestu

Prema odredbama članka 64. Zakona o zaštiti na radu uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije i prostore strogo je zabranjeno.

Ako uvidi da je zaposlenik na radnom mjestu pod utjecajem alkohola ili drugih opojnim sredstava, poslodavac ga mora privremeno udaljiti s radnog mjesta kako bi proveo utvrđivanje je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava ili ne. Utvrđivanje se pomoću alkometra ili drugog aparata, odnosno postupka, a u slučaju da radnik odbije pristupiti provjeri smatra se da je pod utjecajem sredstava ovisnosti. Isto tako, ako radnik odbije napustiti mjesto rada udaljenje će, po pozivu poslodavca, omogućiti nadležna redarstvena služba.

Obveze i prava poslodavca u ovim slučajevima su:

  • sprječavanje uzimanja sredstava ovisnosti tijekom rada i provođenje zabrane njihovog unošenja u radne prostorije i prostore
  • obavješćivanje i osposobljavanje radnika o njihovoj štetnostii utjecaju na radnu sposobnost
  • izrada i provedba programa prevencije ovisnosti na radnom mjestu
  • uređivanje protokola suradnje i postupanja poslodavca ili njegovog ovlaštenika, stručnjaka za zaštitu na radu, djelatnika službe medicine rada, povjerenika radnika za zaštitu na radu, s ciljem provođenja mjera sprečavanja zlouporabe sredstava ovisnosti
  • uređivanje postupka provjere radi utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava

Ako poslodavac zapošljava više od 20 zaposlenika dužan je utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu  u pisanom obliku koja će uključivati i postupak provjere s ciljem utvrđivanja je li radnik pod utjecajem opojnih sredstava. Osnovna obveza poslodavca je udaljiti radnika koji je pod utjecajem opojnih sredstava s radnog mjesta jer on predstavlja prijetnju sigurnosti drugim radnicima.

Osim toga poslodavac ima mogućnost, prema odredbama u čl. 108. Zakona o radu, otkazati ugovor o radu takvom radniku (izvanredni otkaz) zbog teže povrede obveza iz radnog odnosa, u što se ubraja dolazak na posao pod utjecajem sredstava ovisnosti, odnosno njihovo uzimanje na radnom mjestu.

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …