Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Fond za razvoj turizma: Bespovratne potpore projektima javne infrastrukture i očuvanja resursne osnove

Fond za razvoj turizma: Bespovratne potpore projektima javne infrastrukture i očuvanja resursne osnove

Ministar turizma Darko Lorencin donio je odluku o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih potpora temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini. Ovom se odlukom sufinancira 54 projekta u ukupnoj vrijednosti od 20 milijuna i 810 tisuća kuna.

Cilj ovog programa je razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove u svrhu jačanja konkurentnosti turizma. Područja financiranja su objekti javnih subjekata kojima se unaprjeđuje konkurentnost turističke destinacije razvojem različitih oblika turističke ponude kao što su kulturni, zdravstveni, poslovni i drugi oblici turizma te objekti devastirane kulturne i povijesne baštine, koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture. Također, riječ je i o resursima prirodne baštine (nenaseljeni otoci, jezera, vodopadi, kanjoni, špilje, močvare, zaštićena prirodna područja i drugi) koji se valoriziraju kroz turizam“, pojašnjava ministar turizma Darko Lorencin.

Novac je namijen za izradu projektne dokumentacije, pripremu ostale natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne  turističke infrastrukture, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije te za izvršenje samih investicija javne infrastrukture.

Predlagatelji za područja financiranja su subjekti javnog sektora – gradovi/općine, županije odnosno trgovačka društva u njihovom ili državnom vlasništvu, turističke zajednice, kao i javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode.

Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinog programa ili projekta.

Napomena: Kao tijelo nadležno za provedbu Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, Ministarstvo turizma predlagatelj je Odluke kojom je, između ostaloga, određeno da se naknade za koncesije za korištenje turističkog zemljišta i prihod od prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske uplaćuju u državni proračun, na razdjelu Ministarstva turizma te da ministar turizma ima ovlaštenje za donošenje programa korištenja tih sredstava. Odluka je usuglašena na sjednici Koordinacije za gospodarstvo, investicije i fondove EU te prihvaćena na Vladi RH, u rujnu 2013. godine.

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …