Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Inspekcije provele 297 nadzora – naplatili 104 kazne

Inspekcije provele 297 nadzora – naplatili 104 kazne

Turistička inspekcija, zajedno s Carinskom upravom i sanitarnom inspekcijom provele su 18. i 19. travnja te 19. i 20. svibnja ove godine zajedničku akciju nadzora. Akcija je provedena na frekventnim prometnim i turistničkim lokacijama (kolodvorima, trajektnim i zračnim lukama, nacionalnim parkovima, izletištima i odmorištima) gdje se zadržava veći broj turista i gostiju.

U zajedničkoj akciji sudjelovala su 42 turistička inspektora, 111 carinskih službenika i 86 sanitarnih inspektora te je obavljeno 297 inspekcijskih nadzora. Najčešće nepravilnosti obuhvaćale su neisticanje obavijesti o podnošenju prigovora potrošača (gostiju/turista), neisticanje cjenika usluga, neisticanje obavijesti o zabrani usluživanja odnosno dopuštanja konzumiranja alkoholnih pića i drugih pića ili napitaka koji sadrže alkohol maloljetnicima, neizdavanje računa ili izdavanje netočnog, nečitkog ili nevidljivog računa, a pored navedenih povreda propisa, velik dio se odnosio i na neispunjavanje propisanih minimalnih uvjeta, vezanih na nedostatke u opremljenosti sanitarnih prostorija.

Za utvrđene nepravilnosti turistički inspektori su protiv prekršitelja sudovima podnijeli 44 optužna prijedloga za pokretanje prekršajnih postupaka, donijeli su 4 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 7.500,00 kuna te su naplatili 104 kazne na mjestu izvršenja prekršaja u ukupnom iznosu od 185.500,00 kuna. Također, turistički inspektori su donijeli 46 upravnih rješenja – 43 su se odnosila na rješenja kojima je naređeno otklanjanje utvrđenih nedostataka, a 3 su se odnosila na zabranu pružanja ugostiteljskih usluga jer su se one pružale suprotno odobrenju nadležnog ureda.

Navedene povrede propisa se u ugostiteljskim objektima događaju najčešće zbog nebrige ugostitelja da pri svakom uvođenju novih jela, pića i napitaka, odnosno novih ugostiteljskih usluga treba voditi računa i o obvezama ugostitelja koje iz tog proizlaze – utvrđivanje novih: normativa, cjenika, odnosno da se oprema i uređaji u sanitarnim prostorijama za goste, kao i u kuhinjama i prostorijama za pripremu jela moraju konstantno nadgledati, a uočeni nedostaci redovito otklanjati.

Izvor teksta – Ministarstvo turizma.

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …