Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Kako jednostavno otvoriti obrt?

Kako jednostavno otvoriti obrt?

Planirate otvoriti obrt i ne znate kako to ostvariti? Sa portala ugostitelj.hr donosimo članak o otvaranju obrta i njegovim prednostima.

Što je obrt? Obrt je pravni oblik samostalnog i trajnog obavljanja dopuštenih gospodarskih djelatnosti; proizvodnje, prometa i pružanja usluga u cilju postizanja dohotka ili dobiti. Obrt može otvoriti jedna ili više osoba zajedno, može se obavljati sezonski, te je moguće privremeno obustaviti obavljanje obrta, i to u trajanju od jedne godine.

Jedna od najvećih prednosti jest ta da obrt možete otvoriti i zatvoriti sami, bez plaćanja odvjetnika. Troškovi koje ćete platiti za otvaranja obrta iznose samo 270,00 kn, a vrijeme za registraciju obrta je samo nekoliko dana. Jedna od prednosti je i ta da vam u obavljanju obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, i to bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

Želim otvoriti obrt. Odakle da počnem?

Obrt se otvara u mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba koji će izdati rješenje i obrtnicu fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete. Obrtnica je obvezna za obavljanje slobodnih i vezanih obrta.

Vođenje obrta se prijavljuje mjesno nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba na čijem području se nalazi sjedište obrta. Prostor, oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima.

Tko može biti obrtnik?

– osoba koja ima najmanje 18 godina
– osoba koja ima uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita
– osoba koja ima pravo korištenja prostora ako je to potrebno za obavljanje obrta
– osoba koja ostvaruje prava i obveze iz radnog odnosa
– osoba koja nema izrečenu sigurnosnu mjeru ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje

Što moram znati o nazivu obrta?

Naziv obrta određuje sam obrtnik, a naziv pod kojim posluje obrt ima oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake.

Naziv se mora istaknuti na adresi sjedišta obrta. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednome od mjesta koje obrtnik odredi.

Ne zaboravite na otvaranje žiro računa!

Po dobivanju obrtnice obrtnik je dužan otvoriti žiro račun u poslovnoj banci preko kojeg će obavljati platni promet. Za otvaranje računa potrebno je imati obrtnicu, pečat i osobnu iskaznicu, a izbor poslovne banke je slobodan.

Kako odrediti radno vrijeme?

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Zagreba regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Odlukom o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Odlukom je propisano da gradonačelnik, na zahtjev ugostitelja, može rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od propisanog Zakonom i Odlukom, a radi organiziranja proslava poput Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događaja.

Potrebni prilozi za otvaranje obrta

– preslika osobne iskaznice za državljane Republike Hrvatske ili za stranca preslika putne isprave, prijava boravka u RH ili preslika osobne iskaznice ako ima trajno nastanjenje u RH
– dokaz da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisano Zakonom
– dokaz da ima stručnu spremu za obavljanje vezanog obrta
– dokaz o pravu korištenja prostora, kada je za obavljanje obrta potreban prostor
– upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn u biljezima i uplata od 200,00 kn na žiro račun broj HR3423600001813300007, poziv na broj HR68 5703-OIB, u korist proračuna Grada Zagreba
– uplata za obrtnicu od 200,00 Kn na žiro račun broj HR1210010051863000160 s pozivom na broj: HR64 7005-47088-OIB u korist Državnog proračuna RH

!!! Oslobođeni od plaćanja cijene obrtnice su osobe navedene u programima zbrinjavanja, branitelji i osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža.

UGOSTITELJI, NE ZABORAVITE!

U UPISNIK O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata upisuju se podaci o ugostitelju i ugostiteljskom objektu, sve naknadne izmjene u ugostiteljskom objektu i prestanak poslovanja ugostiteljskog objekta. Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Za ugostiteljske objekte nužno je priložiti rješenje o provedenim mjerama za zaštitu od buke, koje za objekte na području Grada Zagreba donosi Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Sanitarna inspekcija, Zagreb, Šubićeva 38. Po izvršenom očevidu prostora i opreme i uvidu u priložene isprave nadležni ured donosi rješenje.

Nakon što ste ispunili sve uvjete, možete zasukati rukave i početi sa radom!

Izvor: ugostitelj.hr

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …