Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Kako postupati u slučaju inspekcijskog nadzora

Kako postupati u slučaju inspekcijskog nadzora

Sanitarna inspekcija

Sanitarna inspekcija djeluje u cilju zaštite javnozdravstvenog interesa, odnosno zaštite zdravlja stanovništva. Glavna uloga sanitarne inspekcije je kontrola ispravnosti hrane koja se stavlja na tržište. Osim kontrole same hrane mogu kontrolirati i objekte i prostore u kojima se hrana proizvodi, prerađuje ili stavlja na tržište.

 

Koja su ovlaštenja i dužnosti sanitarnog inspektora?

Nakon dolaska u nadzor sanitarni inspektor dužan je identificirati se i dati na uvid službenu iskaznicu i značku. Sanitarni inspektor može pregledavati sve radne i pomoćne prostore i prostorije, dokumentaciju, opremu i osobe podvrgnute nadzoru, uzimati uzorke i izjave odgovornih osoba, fotografirati opremu, predmete rada, radne i pomoćne prostore i prostorije.

Pod radne i pomoćne prostorije i prostore smatraju se svi prostori koji su prijavljeni kao poslovni prostor te ostale prostorije i prijevozna sredstva koja nadzirana pravna ili fizička osoba obavlja svoju djelatnost.

Sanitarni inspektor ima pravo doći nenajavljeno, no prije početka obavljanja dužan je o svojoj prisutnosti obavijestiti odgovornu osobu ili, ako je ista nedostupna, radnika koji je zatečen u objektu.

O svom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik, a jednu kopiju zapisnika ostavlja nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

U slučaju utvrđivanja neispravnosti na hrani i predmetima rada inspektor može istu i zaplijeniti o čemu je dužan izdati potvrdu. Ako se naknadno utvrdi ispravnost inspektor je dužan vratiti predmete i hranu. Ako se ipak utvrdi neispravnost hrane inspektor je dužan utvrditi neškodljivi način uništavanja.

Kako postupati u slučaju inspekcijskog nadzora?

Kod inspekcijskog nadzora dužni ste osigurati nesmetano obavljanje nadzora te dostaviti svu zatraženu dokumentaciju koju je inspektor zatražio na uvid.

Također ste dužni kratkotrajno obustaviti poslovanje ako inspektor smatra da je to neophodno za nesmetano obavljanje nadzora.

Za trajanje nadzora mora biti prisutna osoba određena za zastupanje nadzirane pravne ili fizičke osobe.

Što ako inspektor utvrdi da ste u prekršaju?

U slučaju da inspektor utvrdi da ste na neki način povrijedili propise on će o tome obavijestiti nadležno tijelo te pokreće upravni postupak.

Inspektor može izdati upozorenje, odnosno narediti uklanjanje utvrđenog nedostatka u zadanom vremenskom roku, ako je to moguće obaviti uz neometano poslovanje. No, inspektor može izdati i zabranu korištenja radnih i pomoćnih prostora i prostorija te ostale opreme, ali i osoba ako nisu ispunjeni svi zakonski uvjeti sve dok se utvrđeni nedostaci ne otklone. Zabrana poslovanja može iznositi od 8 do 30 dana ako su nedostaci uočeni prvi put, odnosno 30 do 180 dana za svaki idući put ako se nedostaci ne otklone.

Kako bi što bezbolnije prošli kroz sanitarni nadzor pazite na tri stvari:

  1. uvijek imajte ispravnu opremu, odgovarajuću higijenu hrane i radnih prostora

  2. budite na raspolaganju inspektoru kod nadzora

  3. organizirajte svu potrebnu dokumentaciju na jednom mjestu i pazite na njenu ažurnost

 

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.