Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Kome se obratiti ako ugostiteljski objekt narušava javni red i mir?

Kome se obratiti ako ugostiteljski objekt narušava javni red i mir?

Uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost regulirani su Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 43/09, 88/10 i 50/12). Člankom 8. Zakona definirano je radno vrijeme ugostiteljskih objekata s obzirom na skupinu, kao i ovlasti jedinice lokalne samouprave za donošenje pravnih akata o drugačijem radnom vremenu za određene ugostiteljske objekte, odnosno određene skupine ugostiteljskih objekata, dok čl. 9. st. 1. tč. 7. Zakona definira obvezu ugostitelja za pridržavanjem propisanog radnog vremena.

Za nepridržavanje propisanog radnog vremena predviđene su novčane kazne, koje su određene člankom 45. Zakona, a za inspekcijski nadzor poštivanja te odredbe, izricanje kazni na mjestu događaja izvršenja prekršaja, kao i za pokretanje prekršajnog postupka, nadležan je Državni inspektorat, odnosno njegova nadležna područna jedinica. Hoće li se intenzitet buke koja se može stvoriti izvođenjem glazbe i drugim načinima kvalificirati kao neki od oblika prekršaja nedozvoljenog narušavanja (remećenja) javnog reda i mira ovisi o više okolnosti koje su postojale u vrijeme izvršenja djela (kao što su vremenske prilike i doba dana, način i intenzitet izvršenja prekršaja, posebna obilježja mjesta događaja itd.), te ih je potrebno utvrđivati i sagledavati zasebno za svaki od slučajeva.

Ako u ugostiteljskim objektima dođe do narušavanja javnog reda i mira, što je zakonski kažnjivo prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90., 30/90., 47/90. i 29/94.), građani o tome mogu obavijestiti policiju na telefonski broj 192 nakon čega će policijski djelatnici izaći na mjesto događaja te u slučaju utvrđivanja prekršaja protiv počinitelja donijeti prekršajni nalog, odnosno nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog. Ako zbog nepostojanja svih potrebnih uvjeta policija nije u mogućnosti inicirati prekršajni progon, oštećenik kao privatni tužitelj ovlašten je, sukladno čl. 113. st. 1. Prekršajnog zakona (NN 107/07.), za taj prekršaj nadležnom prekršajnom sudu podnijeti optužni prijedlog.

Ako se ugostiteljska djelatnost obavlja na terasama, važno je napomenuti je da su za odobravanje i kontrolu postavljanja terasa, ako se radi o javnim površinama, također nadležne jedinice lokalne samouprave. Što se tiče reprodukcije glazbenih i ostalih audio sadržaja u ugostiteljskom objektu, ako se radi o prijenosu neke javne priredbe ili manifestacije izvan prostora na kojem se održavaju, potrebno je odobrenje sukladno čl. 5. st. 3. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Takvo odobrenje, sukladno čl. 38. istog Zakona, izdaje ustrojstvena jedinica za upravne poslove nadležne policijske uprave. U ostalim, najčešćim, slučajevima (reprodukcija glazbe ili njeno izvođenje uživo) prethodno odobrenje može svojom odlukom propisati nadležna jedinica lokalne samouprave. U tom slučaju, ukoliko je tako istom odlukom propisano, odobrenje također izdaje nadležna policijska uprava. Glede zaštite od buke, ona je regulirana Zakonom o zaštiti od buke (NN 30/09.), a za nadzor njegove primjene nadležna je Sanitarna inspekcija.

Članak sa portala ugostitelj.hr

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …