Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovina i usluga u trgovini

Minimalni tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovina i usluga u trgovini

Minimalni tehnički uvjeti za trgovine i usluge u trgovini

Minimalno tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini obuhvaćaju uvjete vezane uz obavljanje registrirane djelatnosti.

Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

– dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
– preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,

– dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),
– prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
– izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
– druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.