Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

 

Uz zahtjev koji se podnosi za ispitivanje minimalnih tehničkih uvjeta za turističke agencije treba priložiti: 

– preslik rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,
– dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
– dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12),
– prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65.Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)-za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete: 
– da je državljanin Republike Hrvatske (ili strani državljanin uz suglasnost Ministarstva turizma),
– da je poslovno sposoban,
– da ima najmanje srednju stručnu spremu,
– da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
– da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
– da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.

Potrebno je priložiti još i:
– izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.