Izdvojeno
Naslovna / Zakonska regulativa

Zakonska regulativa

Osnovni propisi kojima se reguliraju minimalni tehnički uvjeti.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12)

Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” (Narodne novine 82/07, 82/09 i 75/12)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine 88/07, 58/08 i 45/09)

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” (Narodne novine 49/08 i 45/09)

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” (Narodne novine 75/08 i 45/09)

Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08, 46/08 44/11 i 118/11)

Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine “Hoteli” (Narodne novine 88/07, 58/08 i 62/09)

Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 68/07 i 88/10)

Pravilnik o minimalno tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (Narodne novine 62/96, 23/97 i 134/98)

Pravilnik o upisniku turističkih agencija (Narodne novine 30/08)

Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (Narodne novine 78/96, 47/97 i 80/98)

Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11)

Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09 i 8/10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.