Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Novi Zakon o zaštiti na radu

Novi Zakon o zaštiti na radu

Novi Zakon objavljen je 12. lipnja 2014. u Narodnim novinama, a na snagu stupa osam dana nakon objave. Koje su novosti u odnosu na prethodni zakon?

Stres na radnom mjestu

Za razliku od prethodnog, novi Zakon nalaže poslodavcu obvezu reguliranja i smanjenja stresa na radnom mjestu. U članku 51 poslodavcu se nalaže obveza provođenja prevencije stresa “kako bi sveo na najmanju mjeru potrebu radnika da svladava poteškoće zbog dugotrajnije izloženosti intenzivnom pritisku te otklonio mogućnost da se umanji radna učinkovitost radnika i pogorša njegovo zdravstveno stanje.”

Alkohol na radnom mjestu

Novi Zakon manje je prohibicijski te dopušta poslodavcu slobodu propisivanja dozvoljene razine alkohola u krvi. Poslodavac će, kroz procjenu rizika, definirati za određena radna mjesta kolika je dozvoljena razina alkohola u krvi radnika. I dalje ostaje zabrana unošenja alkohola i drugih opojnih sredstava na mjesto rada i njihova konzumacija na radnom mjestu.

Ovo se ne odnosi na mjesta s posebnim uvjetima rada.

Ugovaranje poslova zaštite na radu

Jedna od novosti koju novi Zakon donosi je da daje prednost zapošljavanju stručnjaka zaštite na radu umjesto ugovaranja usluga vođenja zaštite na radu s ovlaštenom osobom. Prema čl. 20 poslodavac koji zapošljava do 49 radnika poslove zaštite na radu može obavljati sam, ako ispunjava propisane uvjete ili ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu. Poslodavci s 50 do 249 radnika moraju poslove zaštite na radu ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu, a poslodavci s 250 i više radnika moraju, prema propisu koji bi se trebao naknadno donijeti, ugovoriti vođenje zaštite na radu s najmanje jednim stručnjakom, ovisno o djelatnosti i broju zaposlenih.

Poslovi zaštite na radu mogu se prenijeti na ovlaštenu osobu jedino u slučaju kada poslodavac te poslove ne može obavljati sam niti može ugovorom u radu ugovoriti njihovo obavljanje sa stručnjakom zaštite na radu.

Osposobljavanje za rad na siguran način

Poslodavci su dužni provesti osposobljavanja radnika za rad na siguran način, no novost u ovom Zakonu je da se osposobljavanje radnika mora ponoviti i nakon “oštećenja zdravlja uzrokovanog opasnostima, štetnostima ili naporima na radu”, dakle u slučaju ozljede na radu i/ili profesionalne bolesti. Također, osposobljavanje radnika potrebno je ponoviti i u slučaju da se na radnom mjestu pojave novi rizici i opasnosti. Podsjetimo, osim navedenog, osposobljavanje se provodi prije početka rada, kod promjena u radnom postupku, uvođenja nove opreme ili promjene opreme, uvođenja nove tehnologije i kod upućivanja radnika na novi posao, odnosno na novo mjesto rada.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi poslodavac “na način da radnika obavijesti o svim činjenicama i okolnostima koje utječu ili bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika (o organizaciji rada, rizicima i načinu izvođenja radnih postupaka i sl.), da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu koje je dužan primjenjivati tijekom rada u skladu s procjenom rizika kojima je izložen na radu i u vezi s radom.”

Radnici koji nisu osposobljeni za rad na siguran način mogu raditi jedino pod nadzorom osposobljenog radnika za rad na siguran način, ali najviše 60 dana (prema dosadašnjih 30).

Nacionalno vijeće za zaštitu na radu

Ovim Zakonom osniva se i Nacionalno vijeće za zaštitu na radu koje se sastoji od 7 članova koje imenuje Vlada, a čija je zadaća “predlagati, provoditi i sustavno preispitivati politiku zaštite na radu te predlagati izmjene zakonodavstva radi unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika”.

Što sve vrijedi i nakon stupanja ovog Zakona na snagu

Izrađene procjene opasnosti, ispitivanja strojeva i radnog okoliša, osposobljavanja za rad na siguran način vrijede dok ne nastupe uvjeti propisani prošlim Zakonom (istekne uvjerenje ili nastupe izvanredni uvjeti nakon kojih je potrebno ponovno ih izraditi). Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu vrijede i dalje, kao i osposobljavanja poslodavaca i njihovih ovlaštenika. Pravne osobe ovlaštene obavljanje pojedinih poslova iz zaštite na radu vrijede još godinu dana, nakon čega moraju ishoditi novo uvjerenje u skladu s ovim Zakonom.

Izvor – portal zastitanaradu.com.hr

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …