Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Objavljen natječaj HTZ-a za udruženo oglašavanje

Objavljen natječaj HTZ-a za udruženo oglašavanje

Ranije nego prijašnjih godina objavljen je Javni poziv za oglašavanje u promotivnim kampanjama turističkog sektora za 2016. godinu. Rok za prijavu je 30. rujna, odnosno 14. rujna za pojedine modele.

Model I – oglašavanje nositelja smještajne ponude
Ovaj je model predviđen za oglašavanje nositelja smještajne ponude u obalnim županijama i Gradu Zagrebu. Oglašavanje nositelja smještajne ponude predstavlja oglašavanje Hrvatske turističke zajednice sa sustavom turističkih zajednica u promotivnim kampanjama nositelja smještajne ponude u destinaciji, odnosno gospodarskih subjekata koji sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti pružaju usluge smještaja u Hrvatskoj.

Hrvatska turistička zajednica te turistička zajednica županije i lokalna turistička zajednica sudjeluju u oglašavanju s 25 posto sredstava svaka, a nositelj smještajne ponude u oglašavanju sudjeluje s 50% vlastitih sredstava. Ukupno planirana sredstva za oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama nositelja smještajne ponude iznosi 6 milijuna kuna. Raspodjela raspoloživih sredstava vrši se sukladno udjelu pojedine županije u ukupno ostvarenim noćenjima u 2014. godini.

Nositelj smještajne ponude prijavu: „Kandidatura za Model I/2016“, podnosi u pisanom obliku ISKLJUČIVO na adresu Turističkih zajednica obalnih županija ili TZ Grada Zagreba zaključno do 14. rujna 2015. godine. Turistička zajednica županije zaprimljene i obrađene kandidature te svoju objedinjujuću prijavu podnosi u pisanom obliku isključivo poštom na adresu Glavnog ureda HTZ-a zaključno do 30. rujna 2015. godine.

Model II – oglašavanje ponude destinacije
Oglašavanje ponude destinacije predstavlja oglašavanje HTZ-a u općem oglašavanju (imidž oglašavanju) sustava turističkih zajednica obalnih županija i Grada Zagreba, nacionalnih strukovnih udruga u turizmu, udruga iznajmljivača te udruge nautičkog turizma.

HTZ sudjeluje u oglašavanju s 50% sredstava usuglašenog i odobrenog medija plana, dok sustav turističkih zajednica ili nacionalne strukovne udruge u turizmu, udruga iznajmljivača te udruge nautičkog turizma u oglašavanju sudjeluju s 50% vlastitih sredstava. Ukupno planirana sredstva za oglašavanje hrvatskog turizma u općem oglašavanju (imidž oglašavanju) sustava turističkih zajednica obalnih županija i Grada Zagreba te nacionalnih strukovnih udruga u turizmu iznosi 8 milijuna kuna (s uključenim PDV‐om). Raspodjela raspoloživih sredstava vrši se sukladno udjelu pojedine županije u ukupno ostvarenim noćenjima u 2014.

Lokalne turističke zajednice prijavu: „Kandidatura za Model II/2016“, podnose u pisanom obliku ISKLJUČIVO na adresu Turističkih zajednica obalnih županija i TZ Grada Zagreba zaključno do 14. rujna 2015. godine. Turistička zajednica županije zaprimljene i obrađene kandidature te svoju objedinjujuću prijavu podnosi u pisanom obliku isključivo poštom na adresu Glavnog ureda HTZ-a zaključno do 30. rujna 2015. godine.

Model III – oglašavanje organiziranih programa putovanja
Oglašavanje organiziranih programa putovanja predstavlja oglašavanje HTZ-a u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim/prodajnim kanalima organizatora putovanja s organiziranim autobusnim ili zračnim dolascima u Hrvatsku.

HTZ sudjeluje u oglašavanju sa 50% sredstava usuglašenog i odobrenog medija plana, a organizator putovanja sudjeluje s 50% vlastitih sredstava. Ukupno planirana sredstva za oglašavanje hrvatskog turizma u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim prodajnim kanalima organizatora putovanja iznosi 12 milijuna kuna.

Organizator putovanja prijavu: „Kandidatura za Model IIII/2016“, podnosi u pisanom obliku ISKLJUČIVO na adresu Glavnog ureda HTZ-a zaključno do 30. rujna 2015. godine.

Model IV – oglašavanje posebnih programa destinacije
Oglašavanje posebnih programa destinacije (zračni prijevoz, zimski programi, posebna ponuda destinacije), programa zračnih prijevoznika predstavlja oglašavanje HTZ-a i sustava turističkih zajednica u promotivnim kampanjama i/ili promotivnim/prodajnim kanalima zračnih i drugih prijevoznika, organizatora putovanja/turističkih agencija, drugih nositelja ponude destinacije (dalje u tekstu: organizator) za posebne programe destinacija u 2016. godini.

HTZ sudjeluje u oglašavanju s 50% sredstava usuglašenog i odobrenog medija plana, dok sustav turističkih zajednica u oglašavanju sudjeluje s 50% vlastitih sredstava. Ukupno planirana sredstva za oglašavanje hrvatskog turizma sa sustavom turističkih zajednica u promotivnim kampanjama posebnih programa destinacije iznosi 10 milijunakuna.

Prijevoznik, TO/TA ili organizator prijavu: „Kandidatura za Model IV/2016“, podnosi u pisanom obliku ISKLJUČIVO na adresu Turističkih zajednica županija i TZ Grada Zagreba zaključno do 14. rujna 2015. godine. Turistička zajednica županije zaprimljene i obrađene kandidature te svoju objedinjujuću prijavu podnosi u pisanom obliku isključivo poštom na adresu Glavnog ureda HTZ-a zaključno do 30. rujna 2015. godine.

Model V – oglašavanje turističke ponude kontinenta
Model V obuhvaća oglašavanje smještajne ponude na kontinentu (osim Grada Zagreba) zajedno sa sustavom turističkih zajednica, opće oglašavanje ponude destinacije (imidž oglašavanje) na kontinentu zajedno sa sustavom turističkih zajednica te oglašavanje programa organiziranih putovanja na kontinentu zajedno sa organizatorima putovanja.

HTZ u oglašavanju nositelja smještajne ponude na kontinentu i u općem oglašavanju ponude destinacije na kontinentu (imidž oglašavanje) sudjeluje s 80% sredstava usuglašenog i odobrenog medija plana, dok sustav turističkih zajednica i gospodarski subjekti u destinaciji sudjeluju s 20% sredstava usuglašenog i odobrenog medija plana. U oglašavanju programa organiziranih putovanja na kontinentu Hrvatska turistička zajednica sudjeluje sa 100% usuglašenog i odobrenog medija plana, u skladu s ostvarenim brojem noćenja na kontinentu (bez Grada Zagreba) i u skladu s realiziranim oglašavanjem. Ukupno planirana sredstva za oglašavanje hrvatskog turizma u na kontinentu iznose 7 milijuna kuna.

Nositelj smještajne ponude prijavu: „Kandidatura za Model V/2016“, podnosi u pisanom obliku ISKLJUČIVO na adresu Turističkih zajednica županija zaključno do 14. rujna 2015. godine.

Turistička zajednica županije zaprimljene i obrađene kandidature te svoju objedinjujuću prijavu podnosi u pisanom obliku isključivo poštom na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice zaključno do 30. rujna 2015. godine. Organizator putovanja prijavu: „Kandidatura za Model V/2016“, podnosi u pisanom obliku ISKLJUČIVO na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice zaključno do 30. rujna 2015. godine.

Za sva pitanja i pojašnjenja partneri se mogu obratiti na e-mail adresu oginfo[@]htz.hr koja je navedena kao kontakt adresa u samom JAVNOM POZIVU za 2016. godinu

Izvor: ugostitelj.hr

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …