Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje

Obveza plaćanja doprinosa za zapošljavanje

Od 01. siječnja 2014. godine osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost obveznici su obračunavanja i uplate doprinosa za zapošljavanje po stopi od 1,70% na osnovicu na koju se obračunavaju i uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja. Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 153/13) uvedena je kategorija osiguranika za slučaj nezaposlenosti.

Riječ je o osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost (među ostalima obrtnici i trgovci pojedinci, osobe koje obavljaju domaću radinost i sporedno zanimanje, a nisu umirovljenici, poljoprivrednici koji plaćaju porez na dohodak, vlasnici OPG-a), koje su upisane u odgovarajući registar i po toj osnovi obvezno osigurani prema propisima o mirovinskom osiguranju.

Ovime je uvedena i obveza podmirivanja doprinosa za zapošljavanje čime se osiguravaju sredstva za financiranje djelatnosti zapošljavanja. Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu (NN 157/13) definirane su i mjesečne osnovice za doprinose obrtnika:

  • koji plaćaju porez na dohodak…….……..…… 5.161,65 kn
  • koji plaćaju porez u paušalnom iznosu………. 3.176,40 kn
  • koji plaćaju porez na dobit (najmanje)…….….. 8.735,10 kn.

Uplate se obavljaju sukladno sa Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini.

Doprinos se uplaćuje u Državni proračun Republike Hrvatske na račun HR1210010051863000160, odnosno račun 1001005–1863000160 .

a) Osobe koje isplaćuju poduzetničku plaću pri uplati koriste brojčanu oznaku:

– 8788 – Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze prema poduzetničkoj plaći.
Na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa, kao podatak drugi OIB, koji im je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava te kao podatak treći oznaku izvješća JOPPD prema kojemu se obavlja uplata (5 znamenaka).

b) Osobe koje plaćaju porez na dohodak, odnosno paušalni iznos poreza pri uplati koriste brojčanu oznaku: 

– 8770 – Doprinos za zapošljavanje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici.

Na nalozima za plaćanje u polje „model“ upisuje se broj modela „HR68“, a u polje „poziv na broj primatelja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste doprinosa (4 znamenke), te kao podatak drugi OIB koji im je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Podatak treći može i ne mora biti upisan, a ako je upisan nije pod kontrolom.

(Izvor: www.hok.hr)

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.