Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Obveze poslodavaca glede zaštite od požara

Obveze poslodavaca glede zaštite od požara

Sve pravne osobe prema Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o zaštiti i spašavanju imaju nekoliko obaveza.

Prvenstveno sve pravne osobe, odnosno poslodavci, dužni su svim zaposlenicima  omogućiti na svoj teret osposobljavanje za početno gašenje požara. Osposobljavanje traje 8 sati i mogu ga provesti samo za to ovlaštene tvrtke.

Također je potrebno osigurati dovoljan broj vatrogasnih aparata i hidranata, ovisno o djelatnosti. Tvrtke koje u svojim prostorima koriste plin (bilo u radnim procesima, bilo samo za zagrijavanje vode u plinskom bojleru) dužne su provesti ispitivanje plinske instalacije i svih plinskih trošila svake godine.

U zaštitu od požara spadaju i sustavi za dojavu i gašenje požara, kao što su detektori dima, plina, topline, protupožarna tipkala i ručni javljači požara, sprinkler sustavi i ostali sustavi gašenja požara, hidranti i vatrogasni aparati, te sustavi za sprečavanje širenja dima i požara – protupožarni zidovi, protupožarna vrata, protupožarne zaklopke. Sve navedene sustave potrebno je ispitivati svake godine barem jednom. U taj dio spadaju i sustavi protupanične rasvjete.

Također je potrebno provesti ispitivanje kotlovnica koje obuhvaća ispitivanje povezanosti metalnih masa, ventilacije u kotlovnici, opreme, električnih instalacija, sustava za dojavu i gašenje požara i plinodojavnih sustava.

Vatrogasni aparati se moraju redovito, jednom godišnje, servisirati u za to ovlaštenom servisu.

U zaštitu od požara ulazi i ispitivanje gromobrana i otpora električne instalaicije, no rokovi za ispitivanje ovih uvjeta su blaži.

Ostale odredbe propisuju jasno naznačene evakuacije puteve koji moraju biti uvijek slobodni.

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …