Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Plaćanje PDV-a i dalje po naplaćenom računu

Plaćanje PDV-a i dalje po naplaćenom računu

Vlada je sa sjednice održane 30. listopada, Saboru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit.  Ujedno u Sabor je upućen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Govoreći o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Ministar financija Boris Lalovac naglasio je da svi porezni obveznici čija vrijednost isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a mogu sami odlučiti hoće li ili ne primjenjivati postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Time obrtnici i dalje imaju mogućnost plaćanja PDV-a tek nakon što naplate svoja potraživanja, kao što je i sada praksa, a što je, podsjetimo, Zakonom o PDV-u iz 2013. godine ukinuto, s rokom primjene 1. siječnja 2015. godine, na što je HOK upućivao primjedbe tijekom 2013. i 2014. godine. 

Hrvatskom saboru upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit. Radi olakšavanja određenih postupaka fizičkim osobama koje obavljaju određenu samostalnu djelatnost (obrtnici) podiže se prag obveznog ulaska u sustav plaćanja poreza na dobit temeljem ostvarenih primitaka, sa 2 milijuna kuna na 3 milijuna kuna. Omogućava se i izvršavanje promjene načina oporezivanja fizičkim osobama koje obavljaju određenu samostalnu djelatnosti (dobit ili dohodak) kao i poreznog razdoblja u roku od 3 godine.

Također, izvršavaju se izmjene u uvjetima i načinu korištenja porezne olakšice za reinvestiranu dobit koji će se primijeniti u postupku podnošenje prijave poreza na dobit za 2015. tijekom 2016. godine, na način da istu mogu koristiti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju izvršili investicije u dugotrajnu imovinu, a ne oni koji su svoje investicije odgodili ili su smanjili broj radnika. Nadalje, propisuje se obveza zadržavanja radnika dvije godine nakon reinvestiranja dobiti. Zbog izmjena u uvjetima i načinu korištenja predmetne porezne olakšice procijenjeno je povećanje prihoda Državnog proračuna s osnove poreza na dobit u 2016. godini za 500 milijuna kuna.
Vlada je raspravljala i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim bi se iznos osobnog odbitka povećao s 2.200 na 2.600 kuna, a za umirovljenike sa 3.400 na 3.800 kuna. Radi se o izmjenama koje će se početi primjenjivati od 1. siječnja 2015. godine, pojasnio je ministar Lalovac. Jedna od izmjena je i ukidanje olakšice za dividende i udjele u dobiti do ukupno 12.000,00 kuna. Očekuje se da će radi ukidanja navedene olakšice povećati prihodi od poreza na dohodak za ukupno oko 30 milijuna kuna. Također, izmjenama je predviđeno da se prag za oporezivanje dohotka najvišom stopom od 40 posto sa sadašnjih 8.800 kuna podigne na 13.200 kuna.

Izvor: hok.hr.

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …