Izdvojeno
Naslovna / Za ugostitelje - od početka do kraja / Prije početka rada – ishođenje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima

Prije početka rada – ishođenje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima

Prije otvaranja - minimalni tehnički uvjetiNakon otvaranja - zakonske obvezePraćenje zakonskih promjena i periodičkih obveza

Prije početka poslovanja važno je paziti na detalje oko osiguravanja optimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti, prvenstveno to se odnosi na pitanje minimalnih tehničkih uvjeta. Ako ste registrirali tvrtku ili obrt za obavljanje djelatnosti iz područja ugostiteljstva, trgovine, turizma ili prijevoza nužno je prije početka rada ishoditi uvjerenje kojem upravno nadzorno tijelo potvrđuje da oprema za rad i prostor ispunjavaju propisane uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Za dobivanje rješenja o minimalnih tehničkim uvjetima potrebno je ishoditi i prikupiti:

 1. Zahtjev i upravne pristojbe (potrebno ih je kupiti u knjižarama „Narodne novine“ ili poslovnicama FINA-e);
 2. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za tvrtke), odnosno rješenje o upisu u Obrtni registar (za obrte);
 3. Ugovor o najmu poslovnog prostora;
 4. Vlasnički list;
 5. Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji: uporabna dozvola, građevna dozvola ili uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove (ako je zgrada starija od 15.02.1968. – projekt postojećeg stanja);Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole;
 6. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije / voditelja poslovnice (odnosno u slučaju obrta – usklađenost s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima );
 7. Dokaz o ispravnosti električnih instalacija;
 8. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije;
 9. Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje ga sanitarna inspekcija);
 10. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (za ugostiteljske objekte u kojima se priprema hrana);
 11. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (kada se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci);
 12. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (kada se radi o objektu koji se prvi put otvara);
 13. Dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu;
 14. Plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (odnosi se samo na turističke agencije koje započinju s radom).

Za točke 7, 8, 10, 11, 12 i 13 obratite se nama – ovlaštenoj tvrtci za provedbu ispitivanja električnih instalacija, učinkovitosti ventilacije, onečišćenja zraka, zdravstvenoj ispravnosti vode za piće te nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, odnosno sabirne jame.

Pošaljite upit

Nakon ishođenja svih potrebnih dozvola i uvjerenja, dokumentaciju trebate dostaviti u ured državne uprave nadležan za pojedinu županiju ili gradsku ispostavu (za Grad Zagreb nadležan je Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo). Ispunjeni zahtjev s potvrdama o plaćanju pristojbi i odgovarajućim ispravama predajte u Odsjek za minimalne tehničke uvjete. Nakon predaje dodijelit će Vam se voditelj postupka koji će odrediti stručno povjerestvo koje će izaći na teren i utvrditi ispunjavanje minimalnih tehničkih uvjeta potrebnih za Vašu tvrtku ili obrt.

Zakonski rok za dostavu Rješenja o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta iznosi 15 dana, a nakon što ga zaprimite možete početi s obavljanjem gospodarske djelatnosti.

 

Provjerite

Nakon otvaranja - zakonske obveze

Nakon početka poslovanja – ispunjavanje zakonskih obveza

Nakon što ste dobili Rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta možete krenuti s radom. Nakon …