Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata

Propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata vrste caffe bar, restoran i vrsta
ugostiteljskih objekata koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima (disco
klub, noćni klub, noćni bar) regulirano je Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, čl.4.,8.,9.,18.,41.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekataUgostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“, pa tako i caffe barovi i restorani koji
se nalaze u naseljenim područjima naselja, mogu raditi od 06,00 do 24,00 sata. Predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave može najdulje za 2 sata odlukom produžiti propisano radno vrijeme
navedenih ugostiteljskih objekata. Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik, općinski
načelnik) može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata
odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog zakonom. Objekti u zračnim
lukama, željezničkim i autobusnim kolodvorima i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem
se nalaze. Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno
posebnim propisima mogu raditi od 21,00 do 06,00 sati, samo u zatvorenim prostorima, a ugostiteljski
objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi
od 0,00 do 24,00 sata. Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji imaju naziv dvije vrste
ugostiteljskih objekata npr. vrsta caffe bar i vrsta disco bar, koji se nalaze u naseljenim područjima
naselja, mogu u vrsti caffe bar raditi najdulje od 06,00 do 02,00 sata, a u vrsti disco klub mogu raditi
do 6,00 sati, s tim da se radno vrijeme jedne i druge vrste ne može preklapati. Sukladno navedenom
radno vrijeme jedne i druge vrste ugostiteljskih objekata određuje sam ugostitelj u okviru propisanog
radnog vremena, s tim da je dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i
pridržavati se istaknutoga radnog vremena.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može na zahtjev ugostitelja za pojedine
ugostiteljske, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava
(dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja). Gospodarski inspektor
usmenim će rješenjem, koje će izreći odmah ugostitelju, zabraniti pružanje ugostiteljskih usluga
ugostitelju koji se ne pridržava propisanog radnog vremena u trajanju od 30 dana od dana izricanja usmenog rješenja, a to rješenje neće se izvršiti ukoliko ugostitelj uplati 30.000,00 kn u državni proračun.

Izvor: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.