Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Vlada uputila u Hrvatski sabor novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Vlada uputila u Hrvatski sabor novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Na sjednici Vlade RH održanoj 23. 4. utvrđen je i Hrvatskom saboru upućen novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, čiji je predlagatelj Ministarstvo turizma, a kojim se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost.

S obzirom da je dosadašnji zakon do sada doživio osam dopuna i izmjena, radi lakšeg snalaženja u primjeni, predloženo je donošenje novog.

Ovim se zakonom uvode izmjene, kao što je utvrđivanje minimalnog radnog vremena ugostiteljskih objekata, ali se omogućuje predstavničkim tijelima lokalne samouprave određivanje i dužeg radnog vrijeme na svom području. Također, trgovačkim društvima i obrtima omogućuje se pružanje usluga smještaja u objektima ne samo u poslovnom prostoru, već i u prostoru stambene namjene i to ne više privremeno do 2016. godine kako je ograničeno važećim zakonom. Osim toga, privatnim iznajmljivačima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju, omogućuje se ishođenje privremenih rješenja (do 31. 12. 2016.) za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i bez uvjeta dokazivanja da su vlasnici zemljišta na kojem je objekt izgrađen.

U odnosu na dosadašnje prekršaje, bit će propisane veće novčane kazne za ponavljanje prekršaja, a smanjuju se i iznosi kazni koji se mogu izreći na mjestu izvršenja prekršaja, sve u cilju bolje naplate prekršajnih kazni od strane turističkih inspektora i češćeg odabira plaćanja kazne na mjestu izvršenja te rasterećenja prekršajnih sudova.

„Kontinuirano nastojimo povećati efikasnost i poduprijeti rad svih djelatnika u turističkom sektoru, pa tako  vjerujem da ćemo novim zakonom uvelike olakšati rad ugostiteljima, jer oni su ključni dio hrvatskog turizma te će se Ministarstvo turizma nastaviti prilagođavati uvjetima na tržištu kako bi hrvatski turizam bio što konkurentniji“, rekao je ministar Lorencin.

Također, osniva se javno dostupan Središnji registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu, kojim će se obuhvatiti svi ugostitelji i drugi pružatelji ugostiteljskih usluga, odnosno svi ugostiteljski objekti, objekti u domaćinstvu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva u kojima se pružaju ugostiteljske usluge. Osim toga omogućuje se pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka dobrovoljnim vatrogasnim društvima u vrijeme održavanja vatrogasnih natjecanja, obilježavanja obljetnica i manifestacija, četiri puta godišnje prema praksi u drugim zemljama (Austrija, Njemačka) te se udrugama umirovljenika omogućuje usluživanje pića za svoje članove, budući je riječ o posebno osjetljivoj skupini naših građana, koji u pravilu ne koriste usluge ugostiteljskih objekta, već ostvaruju potrebu za socijalnim kontaktima kroz svoje udruge i klubove.

Izvor: Ministarstvo turizma

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …