Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Zahtjev za postavljanje otvorene terase za sljedeću godinu

Zahtjev za postavljanje otvorene terase za sljedeću godinu

Zahtjev se podnosi do 31. listopada tekuće godine. Ako ugostitelji žele podnijeti zahtjev za postavljanje otvorene terase na razdoblje kraće od godinu dana, isti podnose najkasnije 60 dana prije roka navedenog u zahtjevu za korištenje javne površine za postavljanje otvorene terase.

Zahtjev mora sadržavati lokaciju terase, namjena i rok korištenja. Također se prilaže i izvadak iz sudskoga i drugog odgovarajućeg registra te javnobilježnički ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Izvor: http://www.zg-ugostitelj.hr/web/36_17_904_-1_-1_-1_detalj_default.aspx

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …