Izdvojeno
Naslovna / Minimalni tehnički uvjeti / Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

Zaštita od požara u ugostiteljskim objektima

Zaštita od požara u ugostiteljskom objektu

Zaštitu od požara ugostiteljskih objekata propisuje Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

On definira vatrootpornost konstrukcije objekta, podijelu objekata u požarne sektore, pristupne puteve, obvezu postavljanja stubišta za evakuaciju (za objekte više od tri kata), vrata, vatrogasne pristupe, izvedbu tavana kao zasebnog protupožarnog sektora, izvedbu i minimalne zahtjeve sigurnosne rasvjete, izvedbu ventilacijskih kanala, ovisno o broju ljudi koji boravi u objektu obvezu izvođenja sustava za dojavu požara i zvučnu signalizaciju.

Osoblje tih objekata mora biti u mogućnosti pristupiti vatrodojavnoj centrali, glavnoj sklopki za napajanje, uređajima za isključenje ventilacije, uređajima za upravljanje radom stabilnih sustava za gašenje požara i uređajima za distribuciju vode na vertikalnom cjevovodu.
Svaki objekt mora imati jasno naznačena stubišta i izlazne puteve, mjesta gdje se nalaze vatrogasni aparati, mjesta gdje je smještana glavna sklopka napajanja i glavni zatvarač plinske instalacije, mjesta za isključenje ventilacije te smještaj vatrodojavne centrale ako je u objektu.

Na svakom katu potrebno je postaviti plan kata i planove evakuacije, a u sobama ugostiteljskih objekata moraju se nalaziti upute o postupku u slučaju požara.

Svi izlazni putovi i vrata na izlaznim putovima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama sukladno normi HRN ISO 6309.
Ostali zahtjevi se odnose na pomoćne prostorije, dizala, kotlovnicu i ostale prostorije.

Isti Pravilnik definira zahtjeve koje moraju ispuniti kampovi.
Pravilnikom su propisane kaznene odredbe od 1.000,00 do 15.000,00 kn za pravnu te od 1.000,00 do 2.000,00 kn za fizičku osobu ukoliko su utvrđene nesukladnosti s Pravilnikom.

Za više informacija glede Vaših obaveza vezanih uz zaštitu od požara kontaktirajte nas ovdje!

Provjerite

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Korištenje obnovljivih izvora energije u turizmu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je organizirao panel o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code
     
 

Provjera * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.